اخبار ارشاد گیلان،رضا ثقتی،رشت، تمبر ،میرزا کوچک جنگلی،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان Archives - صفیر گیلان
رونمایی از تمبر میرزا کوچک جنگلی همزمان بایکصد و یکمین سالگرد شهادت /بازشناسی نهضت جنگل در کشور بدون متولی است 06 آذر 1401
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خبر داد،

رونمایی از تمبر میرزا کوچک جنگلی همزمان بایکصد و یکمین سالگرد شهادت /بازشناسی نهضت جنگل در کشور بدون متولی است

ثقتی با بیان اینکه هیچ سازمان مشخصی متولی بازشناسی نهضت جنگل در کشور نیست، ادامه داد:رونمایی از تمبر میرزا و رونمایی از ۷۰ نوع تولیدات هنری کنگره میرزا از جمله برنامه‌های این روز است.