اخبار اعتیاد،کشت گیاهان،فروش متادون ،معتاد متجاهر،زن،جهاد کشاورزی،خشخاش،حمدعلی اباذری،اخبار گیلان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان،گلخانه Archives - صفیر گیلان
جلوگیری از کشت«خشخاش» در گلخانه اولویت جهاد کشاورزی است/فروش متادون در عطاری و یا مراکز داروخانه غیر مجاز و ممنوع است /زن معتاد متجاهر باردار در شهرستان نداریم 25 آبان 1401
جلسه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان با دستگاههای اجرائی فومن

جلوگیری از کشت«خشخاش» در گلخانه اولویت جهاد کشاورزی است/فروش متادون در عطاری و یا مراکز داروخانه غیر مجاز و ممنوع است /زن معتاد متجاهر باردار در شهرستان نداریم

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خواست تا از گل خانه ها  و باغات بازدید داشته و با هر گونه پرورش و کاشت گیاهان ممنوعه از جمله خشخاش در این شهرستان برخورد قانونی انجام گیرد.