اخبار تامین درمان،شرکای اجتماعی،مدیردرمان تامین اجتماعی استان ، انجمن داروسازان گیلان Archives - صفیر گیلان
تلاش سازمان ایجاد ارتباط دوسویه و هدفمند با شرکای اجتماعی است 04 خرداد 1402
مدیردرمان تامین اجتماعی استان در نشست با انجمن داروسازان گیلان

تلاش سازمان ایجاد ارتباط دوسویه و هدفمند با شرکای اجتماعی است

رییس و اعضای انجمن داروسازان گیلان با حضور در محل مدیریت درمان تامین اجتماعی استان با دکترحسین ابراهیمی مدیردرمان گیلان دیدار و گفتگو نمودند.