اخبار توزیع برق،ساختمان اداره توزیع برق،توزیع برق،توزیع برق رودبنه،فرماندار ،دکتر رسول فرخی،نماینده مردم لاهیجان Archives - صفیر گیلان
ساختمان اداره توزیع برق رودبنه افتتاح شد 13 آذر 1400
با حضور فرماندار و نماینده لاهیجان ،

ساختمان اداره توزیع برق رودبنه افتتاح شد

میری نرگسی قائم مقام اجرایی مدیرعامل در شهرستانهااظهار داشت: از ابتدای سال جاری بیش از ۷۰ کیلومتر شبکه فرسوده شهرستان لاهیجان با کابل خودنگهدار جایگزین شده است و برنامه های بازسازی شبکه های توزیع برق فرسوده این شهرستان با جدیت در حال پیاده سازی است.