اخبار رشت،اخبار گیلان،پسماندرشت،سرپرست شهرداری رشت،شرکت شهاب خودرو،شرکت کود آلی رشت،شهرداری رشت،مدیریت پسماند،یوسف یزدانی Archives - صفیر گیلان
بررسی دقیق پرداخت‌ها، ابهامات قرارداد شهرداری و شهاب خودرو در حوزه پسماند و کود آلی 29 دی 1401
تاکید سرپرست شهرداری رشت به منظور تسریع در اجرای پروژه‌ها؛

بررسی دقیق پرداخت‌ها، ابهامات قرارداد شهرداری و شهاب خودرو در حوزه پسماند و کود آلی

سرپرست شهرداری رشت اهمیت قرارداد شهرداری با شهاب خودرو و پیشبرد پروژه را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید راهکاری در این راستا پیش‌بینی گردد تا نه تنها از نقص قوانین ممانعت به عمل آید بلکه جلوی توقف کار هم گرفته شود.