اخبار رشت،رئیس شورای اسلامی شهر رشت، تقسیط ،شهرداری رشت ، پوشش کمیته امداد ، بهزیستی Archives - صفیر گیلان
در آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری به افراد کم برخوردار و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توجه شود / موافقت با مساعدت مالی با هئیت شطرنج 08 بهمن 1402
رئیس شورای اسلامی شهر رشت :

در آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری به افراد کم برخوردار و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توجه شود / موافقت با مساعدت مالی با هئیت شطرنج

صفیر گیلان/رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: در آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت در سال ۱۴۰۲ به شرایط افراد کم برخوردار و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توجه شود.