اخبار رشت،شهردار رشت، معضل پسماند، نخبگان، پسماند شهرداری ،شهرداری رشت Archives - صفیر گیلان
استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصین برای حل معضل پسماند 16 تیر 1400
شهردار رشت در جلسه ستاد پسماند شهرداری مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصین برای حل معضل پسماند

شهردار رشت در جلسه ستاد پسماند به استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصین برای حل معضل پسماند تاکید کرد