اخبار رشت،شهر رشت، آغاز عملیات اجرایی روگذر حمیدیان رشت ، عملیات حفاری ، شمع کوبی Archives - صفیر گیلان
ل؛ آغاز عملیات اجرایی روگذر حمیدیان رشت / عملیات حفاری و شمع کوبی بسیار حساس است 03 دی 1402
رشت در مسیر تحول؛

ل؛ آغاز عملیات اجرایی روگذر حمیدیان رشت / عملیات حفاری و شمع کوبی بسیار حساس است

فرآیند عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح حمیدیان (سردار شهید حق بین) امروز با حضور رحیم شوقی شهردار رشت و اعضای شورا با نخستین شمع کوبی این روگذر آغاز شد.