اخبار رشت،علی فتح الهی،فرماندار حضور پررنگ ،احزاب ،انتخابات، احزاب با اقناع، میزان، مشارکت مردم Archives - صفیر گیلان
ضرورت حضور پررنگ احزاب در دوران پس از انتخابات/ احزاب با اقناع، میزان مشارکت مردم در عرصه‌ها را افزایش دهند 12 مهر 1400
فرماندار رشت مطرح کرد،

ضرورت حضور پررنگ احزاب در دوران پس از انتخابات/ احزاب با اقناع، میزان مشارکت مردم در عرصه‌ها را افزایش دهند

صفیر گیلان؛فرماندار رشت حضور کمرنگ احزاب در دوران پس از انتخابات را نوعی ضعف دانست و گفت: متأسفانه در کشور ما احزاب فقط در ایام انتخابات حضورشان خیلی پررنگ است و بعد از انتخابات حالت سکون و خیلی آرام دارند تا رسیدن به انتخابات بعدی، که ما باید بتوانیم این ضعف را به نوعی مرتفع کنیم