اخبار روز، سالمندان،مستمری،نابینا،ناشنوا،معلول،معلولیت،روز جهانی معلولان ،مدیرکل بهزیستی گیلان،معلولین،دکترحسین نحوی نژاد، Archives - صفیر گیلان
ارائه خدمات به ۱۵ هزار معلول توسط ۷۲ تشکل/از ۴۶ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی گیلان حدود ۲۷ هزار نفر مستمری ماهانه دریافت می کنند 11 آذر 1398

ارائه خدمات به ۱۵ هزار معلول توسط ۷۲ تشکل/از ۴۶ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی گیلان حدود ۲۷ هزار نفر مستمری ماهانه دریافت می کنند

به گزارش صفیر گیلان؛کنفرانس ویژه خبری مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولین با حضور معاون مشارکت های مردمی ام البنین انساندوست ، مشاور مدیرکل و مسئول امور فرهنگی دکتر قاسمیان ، جانشین حوزه توانبخشی سید اسماعیل ابراهیم موسوی ، مسئول روابط عمومی سیده فاطمه هاشمی ، کارشناس معلولین […]