اخبار سیاسی ،انتخابات،دکتر مسعود پزشکیان ،طوفانی،شمارش آرا Archives - صفیر گیلان
پزشکیان ؛طبیبی که طوفانی امد 16 تیر 1403
با اتمام شمارش آرا،

پزشکیان ؛طبیبی که طوفانی امد

صفیر گیلان ؛مسعود پزشکیان با رأی مردم به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد