اخبار شهدا،سرداران شهید گیلان، کم رنگ، تهاجم بی‌حساب،تصویر شهدایمان،نگذاریم تصویر شهدایمان کم رنگ شود،شهید،سرداران شهید،شهدا Archives - صفیر گیلان
نگذاریم تصویر شهیدانمان کم رنگ شود! 27 فروردین 1402
صیانت از ایستادگی در تهاجم بی‌حساب ؛

نگذاریم تصویر شهیدانمان کم رنگ شود!

در دنیای پرفتنه امروز که عصر انفجار اطلاعات لقب گرفته است و در زمانه‌ای که مرزهای جغرافیایی، معنا و مفهوم پیشین خود را در ساختار جدیدی از معرفت و تحول مبنایی در حیات بشری، رفته رفته از دست می‌دهند و اقتدار ملی هر کشور در بعد فرهنگی آن جلوه و ظهور می‌یابد، پاسداری از ارزش‌های فرهنگی، رویکردی واقع‌بینانه و استراتژیک خواهد بود.