اخبار شورا،فضای دو قطبی،پارلمان شهری رشت،مهدی نوری هریس ،شورای شهر رشت،تراژدی شهردار،سید امیر حسین علوی Archives - صفیر گیلان
فضای دو قطبی در پارلمان شهری رشت تراژدی شهردار 01 آذر 1401
نوری هریس در جلسه شورا ،

فضای دو قطبی در پارلمان شهری رشت تراژدی شهردار

نوری با تاکید به اینکه شهردار رشت به دنبال دو قطبی کردن شورا است گفت: با این اقدامات مشکلات شهر حل نمی شود و ما به عنوان منتخب مردم رشت خریدنی نیستیم.