اخبار شورای رشت، بسته های حمایتی ،نیروهای شرکتی شهرداری رشت،مادران شهدا ،ام البنین ، تاب آوری ،کالبدی ،حاشیه شهر رشت ، بحران ، ضعیف Archives - صفیر گیلان
پرداخت بسته های حمایتی در زمان قرارداد نیروهای شرکتی شهرداری رشت قید شود/مادران شهدا ام البنین زمانه هستند/تاب آوری کالبدی حاشیه شهر رشت در بحران ها ضعیف است 03 دی 1402
کارگرنیا در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر رشت تاکید کرد ؛

پرداخت بسته های حمایتی در زمان قرارداد نیروهای شرکتی شهرداری رشت قید شود/مادران شهدا ام البنین زمانه هستند/تاب آوری کالبدی حاشیه شهر رشت در بحران ها ضعیف است

صفیر گیلان؛کارگرنیا با بیان اینکه انتظار می رفت با توجه به تورم مالی حاکم از قشر کارگر حمایت بیشتری صورت بگیرد افزود: اعضای شورای رشت بارها به این موضوع تاکید داشتند و انتظار می رفت شهردار رشت از طریقی بسته های یلدایی برای کارگران شرکتی در نظر می گرفت