اخبار صومعه سرا، مجسمه خربزه ضیابر،جشنواره خربزه،شهرستان صومعه‌سرا، نماد خربزه،روستای اسپندی، Archives - صفیر گیلان
خربزه معروف اسپندی در دست مرد کشاورز نمادی شد 03 آبان 1401
در شهرستان صومعه سرا،

خربزه معروف اسپندی در دست مرد کشاورز نمادی شد

مجسمه خربزه معروف اسپند ضیابردر ورودی این روستا جانمایی شد.