اخبار فومن،ساخت و ساز غیر مجاز،هزینه «خاک‌ یکسان‌کردن،بنای غیر مجاز ، ملک،با خاک‌ یکسان‌کردن Archives - صفیر گیلان
هزینه «با خاک‌ یکسان‌کردن» بنای غیر مجاز دو برابر ملک /روند نزولی ساخت و سازهای غیرمجاز در فومن 09 شهریور 1400
جلسه ساخت و ساز غیر مجازفرماندار فومن

هزینه «با خاک‌ یکسان‌کردن» بنای غیر مجاز دو برابر ملک /روند نزولی ساخت و سازهای غیرمجاز در فومن

فرماندار فومن تاکید کرد؛در ساخت و ساز مشخصات پروژه مشخص شود و این مشخصات به شکل بنر یا تابلو  جلوی ساختمان نصب شود تا جلوی تخلفات و  ضرر مالی گرفته شود گفت؛گاهی هزینه «با خاک‌ یکسان‌کردن» بنای غیر مجاز دو برابر ملک