اخبار فومن-بحران-پل-هشیاری ادارات-محسن فخری زاده- Archives - صفیر گیلان
هشیاری ادارات ضامن مقابله با هر گونه بحران است/پیگیری دستگاه های متولی جهت تسریع در آغاز پروژه احداث اورژانس هوایی 09 آذر 1399

هشیاری ادارات ضامن مقابله با هر گونه بحران است/پیگیری دستگاه های متولی جهت تسریع در آغاز پروژه احداث اورژانس هوایی

محسنی با اشاره به لزوم هشیاری ادارات در پیگیری هشدارهای هواشناسی، بر لزوم همکاری و همپوشانی ادارات و استفاده از ظرفیت بخشداری ها و دهیاری ها در تمهید مقدمات و آمادگی در برابر هر گونه حادثه طبیعی تاکید کرد.