اخبار کرونا، پزشک،فوت پزشک، ویروس کرونا،صفیر گیلان،پزشک مردمی،محمدعلی ربیعی هراتبر،بیمارستان مسیح دانشوری تهران، Archives - صفیر گیلان
پزشکِ مردمی و محبوب مستضعفین و محرومان (دکترمحمدعلی ربیعی)در گذشت 17 اسفند 1398

پزشکِ مردمی و محبوب مستضعفین و محرومان (دکترمحمدعلی ربیعی)در گذشت

به گزارش خبرنگار صفیر گیلان؛ دکترمحمدعلی ربیعی هراتبر پزشک مردمی و محبوب مستضعفین  و محرومان درگذشت. شاید اگر نام «دکترمحمدعلی ربیعی هراتبر» را بر زبان بیاوری؛ بیشتر اذهان برود به سمت  مطب شبانه روزی این پزشک مردمی در دورترین منطقه گیلان و در شهرستان کمتر توسعه یافته شفت. اما این دو کلمه در واقع معرف […]