اخبار کرونایی، فریاد، بیکاری،اقتصاد،بازاریان،کرونا،تحسن اعتراضی ،شهر فومن،فرمانداری فومن،بیکار،صفیر گیلان ،زلیخا صفری،تحسن ، اخبار گیلان،ویروس کرونا،شهرداری Archives - صفیر گیلان
تحسن اعتراضی دستفروشان و بازاریان فومنی در مقابل فرمانداری 26 فروردین 1399

تحسن اعتراضی دستفروشان و بازاریان فومنی در مقابل فرمانداری

صفیر گیلان /زلیخا صفری؛ازتحسن اعتراضی دستفروشان و اصنافی که بساطش را کرونا مثل بقیه دستفروشان و صنوف در شهرستان فومن جارو کرده است شاید کمتر پرسیده شده که چگونه روزگارمی گذرانند و آنها امروز خود فریاد بلند کرده و جلوی درب فرمانداری تحسن نمودند تا شاید کسی فریاد  شان  و صورتهای برافروخته شان را که نشانه […]