اخبار گیلان، سازمان ملل، آمریکا،حذف ایران از کمیسیون مقام زن،رابرت مالی Archives - صفیر گیلان
پس لرزه های حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل 24 آذر 1401
رابرت مالی افشاگری کرد

پس لرزه های حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از تصویب قطعنامه پایان عضویت ایران در کمیسیون مقام زن استقبال کرد.