اخبار گیلان، سفر ریاست جمهوری به استان گیلان، میز خدمت، سازمان تامین اجتماعی Archives - صفیر گیلان
تشکیل میز خدمت ویژه با حضور مدیران سازمان تامین اجتماعی 06 بهمن 1400
همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری به استان گیلان انجام خواهد گرفت

تشکیل میز خدمت ویژه با حضور مدیران سازمان تامین اجتماعی

صفیر گیلان؛همزمان با سفر هیات دولت به استان ، میز خدمت ویژه و مرکز ارتباطات مردمی در محل اداره کل تامین اجتماعی گیلان تشکیل خواهد شد .