اخبار گیلان، شهادت،اخبار فومن،کنگره میرزا کوچک جنگلی،یخ زده،میرزا،میرزا کوچک جنگلی،ظلم ستیزی،اتحاد اسلامی ،حشمت الله قنبری،فرهنگ، لنگ،عمامه پرانی،سردار سلیمانی، Archives - صفیر گیلان
احیاء تفکر ظلم ستیزی و اتحاد اسلامی ، خروش میرزا در مبارزه با استکبار بود /سر میرزا در سرمای وجدانهای یخ زده از تن جدا شد!/ امروز درعرصه فرهنگ لنگ می زنیم 08 آذر 1401
حشمت الله قنبری در همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد میرزا کوچک جنگلی

احیاء تفکر ظلم ستیزی و اتحاد اسلامی ، خروش میرزا در مبارزه با استکبار بود /سر میرزا در سرمای وجدانهای یخ زده از تن جدا شد!/ امروز درعرصه فرهنگ لنگ می زنیم

صفیر گیلان،قنبری کار میرزا یونس جنگلی را  در تقابل با انگلیس و روس  شگفت انگیز  و محور حرکت را اسالت و دینداری خواند و گفت: سر میرزا کوچک را کسی نبرید بلکه  سر میرزا در سرمای وجدانهای یخ زده از تنش جدا شد.