اخبار گیلان، صرفه جویی،استاندار گیلان،  عیسی جمال نیکویی،گاز گیلان،شرکت گاز استان گیلان، Archives - صفیر گیلان
تشکیل قرارگاه مدیریت جهادی مصرف بهینه گاز گیلان 26 آذر 1401
با دستور استاندار

تشکیل قرارگاه مدیریت جهادی مصرف بهینه گاز گیلان

صفیر گیلان؛قرارگاه مدیریت جهادی مصرف بهینه گاز گیلان با دستور دکتر اسدالله عباسی استاندار گیلان تشکیل شد.