اخبار گیلان ،جوایز برگزیدگان ، رئیس اداره ، روابط عمومی ،سیدحسینی ،گیلان،رشت،مخابرات منطقه گیلان،مسابقات قرآن ، نهج البلاغه Archives - صفیر گیلان
اهدای جوایز برگزیدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه مخابرات منطقه گیلان 06 تیر 1400
با هدف ترویج معارف دینی وفرهنگ قرآنی،

اهدای جوایز برگزیدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه مخابرات منطقه گیلان

طی آیینی جوایز برگزیدگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه مخابرات منطقه گیلان با حضور روسای ادارات حراست و روابط عمومی اهدا شد.