اخبار گیلان-عضو شورای اسلامی شهر رشت-فاطمه شیرزاد-میرزاکوچک خان-شهر رشت- نهضت جنگل میرزا کوچک خان-رشت Archives - صفیر گیلان
عدم سازش با بیگانگان و استکبار مهمترین مولفه های مبارزاتی میرزاکوچک خان 11 آذر 1399

عدم سازش با بیگانگان و استکبار مهمترین مولفه های مبارزاتی میرزاکوچک خان

شیرزاد با بیان اینکه نهضت جنگل میرزاکوچک‌ خان منشاء دینی و اعتقادی داشته است، افزود: از مهمترین مولفه‌های مبارزاتی میرزاکوچک‌خان جنگلی‌ عدم سازش با بیگانگان و استکبار بود و ایشان در مقابل زیاده‌خواهی، تجاوزگری و توطئه‌های دشمنان محکم ایستادگی کرد.