اخبار گیلان-مهندس اکبر - شکایات شرکت گاز استان گیلان-شکایت- Archives - صفیر گیلان
جلسه رسیدگی به شکایات شرکت گاز استان گیلان برگزار شد 26 آبان 1399

جلسه رسیدگی به شکایات شرکت گاز استان گیلان برگزار شد

مهندس اکبر با بیان ضرورت اطلاع رسانی بیشتر در خصوص نرم افزار موبایلی خدمات الکترونیک شرکت گاز استان گیلان گفت:استفاده هرچه بیشتر مردم و مشترکین بیشتر از خدمات غیرحضوری سبب صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد شد.