اخبار گیلان -ه کمیسیون ماده ۵ -صفیر گیلان-اداره کل راه و شهرسازی گیلان - راه و شهرسازی گیلان Archives - صفیر گیلان
برگزاری دهمین جلسه کمیسیون ماده ۵ استان در سالجاری 11 آبان 1399

برگزاری دهمین جلسه کمیسیون ماده ۵ استان در سالجاری

دهمین جلسه کمیسیون ماده ۵ استان سال جاری در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی گیلان برگزار شد