اخبار- ۱۶ آذر -نقد-دانشجویان-استاندار گیلان-دکتر ارسلان زارع -نمایندگان تشکل های دانشجویی Archives - صفیر گیلان
دانشجویان برای افزایش اقتدار ملی، مجهز به سلاح علم شوند/نقد، پرسشگری و پژوهش دانشجویان دو روی یک سکه برای اعتلای ایران عزیز است 16 آذر 1399

دانشجویان برای افزایش اقتدار ملی، مجهز به سلاح علم شوند/نقد، پرسشگری و پژوهش دانشجویان دو روی یک سکه برای اعتلای ایران عزیز است

استاندار گیلان دوره دانشجویی را سرآغاز حرکت در مسیر خردورزی دانست و با طرح این انتظار از دانشجویان که بین تولیدات علمی و نیازهای استان پیوند برقرار کنند، گفت: از پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر سند آمایش سرزمینی گیلان حمایت و پشتیبانی می شود.