اختلال موقت،خمام،مخابرات گیلان Archives - صفیر گیلان
اختلال موقت در خمام،خیابان اصلی 14 آذر 1400
به نقل از روابط عمومی مخابرات گیلان؛

اختلال موقت در خمام،خیابان اصلی

اختلال موقت در خمام،خیابان اصلی به علت باتوجه به عملیات جابجایی و برگردان کافو مسی ،