اخذ مجوزهای،شهردار رشت،شهرداری رشت،مناطق رشت Archives - صفیر گیلان
با تاکید بر تسریع در اخذ مجوزهای لازم برای اجرای پروژه سرمایه گذاری گیل لند صورت گرفت 06 آبان 1402
برگزاری جلسه شورای مدیران مناطق شهرداری به ریاست شهردار رشت

با تاکید بر تسریع در اخذ مجوزهای لازم برای اجرای پروژه سرمایه گذاری گیل لند صورت گرفت

جلسه شورای مدیران مناطق شهرداری رشت با تاکید شهردار مبنی بر پیگیری روزانه اخذ مجوزهای لازم برای اجرای پروژه سرمایه گذاری گیل لند برگزار شد.