اداره آبیاری فومن،شهرستان فومن،حقابه،افشون،موسی فکور شهرستان فومن،حقابه،افشون،موسی فکور Archives - صفیر گیلان
حقابه شهرستان فومن رعایت شود/اداره آبیاری فومن به افشون رسید 25 خرداد 1401
فرماندار فومن،

حقابه شهرستان فومن رعایت شود/اداره آبیاری فومن به افشون رسید

فکور اشاره کرد: در صورتی که حقابه شهرستان فومن رعایت شود، این شهرستان در تامین آب برای اراضی زراعی خود دچار مشکلی نخواهد شد،