اراضی جنگلی-فومن-ماکلوان-جنگل کاری -منابع طبیعی گیلان-مدیر کل منابع طبیعی گیلان-طرح های آبخیزداری گیلان-حامد اختری Archives - صفیر گیلان
اجرای طرح های آبخیزداری گیلان نیازمند‌ اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی است 18 آذر 1399

اجرای طرح های آبخیزداری گیلان نیازمند‌ اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی است

برای اجرای همه طرح های آبخیزداری گیلان به بیش از‌ ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.