اراضی شالیزاری Archives - صفیر گیلان
عدم پرداخت به موقع غرامت‌ها؛ دلیل اصلی عدم استقبال از بیمه کشاورزی/بیمه کشاورزی سیستم حمایت اصولی ندارد؟! 23 شهریور 1399

عدم پرداخت به موقع غرامت‌ها؛ دلیل اصلی عدم استقبال از بیمه کشاورزی/بیمه کشاورزی سیستم حمایت اصولی ندارد؟!

اختصاصی/صفیر گیلان؛ مهندس پادیاب مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا در گفتگو با خبرنگار این رسانه، تقویت نظام بیمه کشاورزی را یکی از مهم‌ترین اهرم و  پیش شرط‌های توسعه کشاورزی در کشورخواندگفت: بیمه محصولات کشاورزی اغلب متأثر از وضعیت ریسک محصول و درگیری شهرستان‌ها با مخاطرات است. مهندس پادیاب با اشاره به اینکه کشاورز امروز ریسک می کند و […]