ارتش،محرومیت زدایی،مسئولیت های اجتماعی ،سرهنگ ولی رحمانی،شهید خلعتبری Archives - صفیر گیلان
اقدامات گسترده ارتش برای محرومیت زدایی و بر عهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی 27 فروردین 1401
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ارش مطرح کرد؛

اقدامات گسترده ارتش برای محرومیت زدایی و بر عهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی

صفیر گیلان؛فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی زمینی ارتش گفت: ارتش اقدامات گسترده خود را در محرومیت زدایی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی ادامه خواهد داد.