استاندار،گیلان، معاون اول رئیس جمهوری،ترانزیتی،راه آهن قزوین- رشت ، اقتصاد، دولت یازدهم، بندر کاسپین Archives - صفیر گیلان
سفر معاون اول رئیس جمهوری به گیلان مانع کندی اجرای پروژه های بزرگ گیلان شد 11 تیر 1396

سفر معاون اول رئیس جمهوری به گیلان مانع کندی اجرای پروژه های بزرگ گیلان شد

    به گزارش صفیر گیلان؛ کریدور شمال – جنوب از مهم ترین کریدورهای ترانزیتی کشورمان محسوب می شود که نه تنها برای ایران بلکه برای کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی تکمیل و ساخت آن در ایران بسیار حائز اهمیت است.  محورهای  استان گیلان تکه هایی از پازل  کریدور شمال به جنوب است که اتصال دهنده […]