استانداری گیلان ،مشاغل روستایی،موقعیت و مزیت های متفاوت گردشگری، کشاورزی ،دامداری روستاها Archives - صفیر گیلان
جهت گیری نظام ایجاد رفاه و شغل برای روستائیان است 19 آبان 1402
استاندار در شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان:

جهت گیری نظام ایجاد رفاه و شغل برای روستائیان است

استاندار گیلان جهت گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی را ایجاد رفاه و شغل مناسب برای روستائیان عنوان کرد و گفت: مشاغل روستایی متناسب با موقعیت و مزیت های متفاوت گردشگری، کشاورزی و دامداری روستاها در دستور کار قرار دارد.