استاندار گیلان،اقتصاد محلی، ثبت جهانی ماسوله،ماسوله Archives - صفیر گیلان
اقتصاد محلی تحت تأثیر ثبت جهانی ماسوله 02 دی 1400
استاندار گیلان:

اقتصاد محلی تحت تأثیر ثبت جهانی ماسوله

صفیر گیلان؛استاندار گیلان با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های ماسوله در حوزه های مختلف میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: ثبت جهانی ماسوله اقتصاد محلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.