استاندار گیلان،تفکیک از مبدا،دکتر اسدالله عباسی، سنگین،طبیعت سراوان ،زباله، زباله سراوان Archives - صفیر گیلان
برداشتن بار سنگین  زباله از دوش خسته طبیعت سراوان با پشت میزنشینی بی نتیجه خواهد بود 22 آبان 1401
استاندار در جلسه کارگروه مدیریت پسماند گیلان تأکید کرد:

برداشتن بار سنگین زباله از دوش خسته طبیعت سراوان با پشت میزنشینی بی نتیجه خواهد بود

استاندار گیلان با بیان اینکه مدیریت پسماند با پشت میزنشینی به نتیجه مطلوب نمی رسد بر لزوم تبدیل موضوع مهم تفکیک زباله از مبدأ به فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: هیچ بهانه ای در تحقق وعده بازگشت سراوان به طبیعت پذیرفتنی نیست.