استاندار گیلان،تولید،حمایت،اشتغال،سرمایه گذار Archives - صفیر گیلان
در راه اندازی کارخانجات موضوع بهداشت جدی گرفته شود/سخت گیری و سهل گیری باید دلیل داشته باشد 27 آبان 1396

در راه اندازی کارخانجات موضوع بهداشت جدی گرفته شود/سخت گیری و سهل گیری باید دلیل داشته باشد

بهگزارشپایگاهاطلاعرسانى صفیر گیلان؛ دکتر مصطفی سالاری در این نشست که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان و تعدادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار شد، با بیان اینکه وضعیت فعلی استان در حوزه مسائل اقتصادی زیبنده نام گیلان نیست، گفت: باید با تعامل همه دستگاه ها برای رسیدن به توسعه همه جانبه گیلان تلاش کنیم […]