استاندار گیلان، اسدالله عباسی،کنگره میرزا، ردیف بودجه‌ای،صدمین سالروز شهادت میرزا Archives - صفیر گیلان
برگزاری کنگره میرزا در سال آینده با در نظر گرفتن ردیف بودجه‌ای 11 آذر 1400
استاندار گیلان در صدمین سالروز شهادت میرزا،

برگزاری کنگره میرزا در سال آینده با در نظر گرفتن ردیف بودجه‌ای

استاندار گیلان : تلاش می کنیم سال آینده کنگره میرزا را به خوبی برگزار کنیم .