استان گیلان، فرزندآوری ، بهزیستی گیلان، ،آسیب های اجتماعی،حسین نحوی نژاد ،سازمان بهزیستی،پیری،جمعیت،معلولان Archives - صفیر گیلان
کاهش فرزندآوری و پیری جمعیت تهدیدی جدی در استان گیلان 28 تیر 1399

کاهش فرزندآوری و پیری جمعیت تهدیدی جدی در استان گیلان

به گزارش صفیر گیلان ،حسین نحوی نژاد بهزیستی را متولی آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه دانست و افزود: جامعه هدف بهزیستی همه شهروندان هستند، زیرا بخش مهمی از فعالیت های بهزیستی پیشگیری محور است. مدیرکل بهزیستی گیلان، با اشاره به غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان سه تا شش سال به عنوان یکی از اقدامات اثرگذار بهزیستی، تصریح […]