استخدام،استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان،پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی، Archives - صفیر گیلان
آگهی جذب نیروی قراردادی پزشک خانواده در روستاهای گیلان 09 تیر 1399

آگهی جذب نیروی قراردادی پزشک خانواده در روستاهای گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیر گیلان؛معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود جهت خدمت در واحدهای تابعه خود بر اساس مجوز برنامه پزشک خانواده، به تعداد ۴۰ نفر ینروی پزشک نیازمند می باشد. لذا متقاضیان می توانند جهت اعلام آمادگی و علاقه مندی، درخواست و مدارک خود را حداکثر تا مورخ ۹۹/۴/۱۲شامل […]