اسدالله عباسی،وحید خرمی،استاندار،لایروبی انهار Archives - صفیر گیلان
استاندار بر لایروبی انهار و زهکش‌ها تأکید کرد 14 اسفند 1400
در جلسه شورای حفاظت از منابع آب گیلان؛

استاندار بر لایروبی انهار و زهکش‌ها تأکید کرد

صفیر گیلان؛استاندارگیلان تاکید کرد: دستگاه های متولی با همکاری دهیاران و کشاورزان، لایروبی انهار و زهکش ها را قبل از شروع زمان نشاء برنج برای استفاده بهینه از آب انجام دهند.