اشتغال،محبوبی کیاده، شرکت شهرک های صنعتی گیلان Archives - صفیر گیلان
بازفعال سازی ۱۱۶ واحد جهت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۸۲۴ نفر 22 اسفند 1402
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان مطرح کرد؛

بازفعال سازی ۱۱۶ واحد جهت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۸۲۴ نفر

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  در جلسه کارگروه پایش طرح های صنعتی و غیر صنعتی استان گفت: با بازفعال سازی ۱۱۶ واحد و بهره برداری از این واحدها برای ۸۲۴ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.