اصحاب رسانه،شهید میرزا کوچک جنگلی، بانوان،رئیس بسیج رسانه گیلان،سرهنگ مهدی پارسا Archives - صفیر گیلان
۵۵ درصد از اصحاب رسانه گیلان بانوان هستند 10 مرداد 1401
رئیس بسیج رسانه گیلان:

۵۵ درصد از اصحاب رسانه گیلان بانوان هستند

پارسا با اشاره به اینکه بسیاری از تحولات استان گیلان با تلاش اصحاب رسانه نشان داده می‌شود، افزود: بیش از ۵۵ درصد از اصحاب رسانه گیلان از بانوان هستند که با تولید محتوای ارزشمند برای حل مشکلات استان کمک می‌کنند.