اصحاب رسانه،مهدی پارسا،  رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان،جشنواره‌های فرهنگی - رسانه ای ابوذر گیلان ،جهاد تبیین،حریم رسالت Archives - صفیر گیلان
اصحاب رسانه متولیان اصلی جهاد تبیین در جامعه هستند 06 اردیبهشت 1401
رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان:

اصحاب رسانه متولیان اصلی جهاد تبیین در جامعه هستند

صفیر گیلان؛رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با اشاره به اینکه رسانه متولی اصلی جهاد تبیین در کشور است، گفت: دستاوردهای انقلاب باید توسط اصحاب رسانه بازگو شود.