اعتراض- گرانی قیمت چادر -کرونا- چادر مشکی زنان-زن-چادر-حجاب- هوانیروز ارتش- سرهنگ خلبان رحمانی- Archives - صفیر گیلان
اعتراض به گرانی قیمت چادر مشکی زنان/خداقوت امام جمعه فومن از طرف همه مسئولین و مردم از مردان ارتش 27 دی 1399

اعتراض به گرانی قیمت چادر مشکی زنان/خداقوت امام جمعه فومن از طرف همه مسئولین و مردم از مردان ارتش

در یک سال اخیر برخی از اقلام مشمول یارانه شدند اما اخیراً شاهد گرانی امام جمعه فومن قیمت چادر مشکی بانوان هستیم که زنان ایران اسلامی حجاب می‌کنند و قیمت چند برابر شده است این مسئله می بایست رسیدگی گردد تا این حجاب برای بانوان آسان تهیه شود .