اعضای بدن -جشن نفس-گل بس-بیمارنیازمند- مرگ‌مغزی-مرکز آموزشی، درمانی رازی رشت Archives - صفیر گیلان
اعضای بدن «گل بس» به بیمارنیازمند ،زندگی دوباره بخشید 06 دی 1399

اعضای بدن «گل بس» به بیمارنیازمند ،زندگی دوباره بخشید

اهداء عضو زن ۵۶ساله گیلانی به بیمارنیازمند ،زندگی دوباره بخشید.