اعضای شورای و شهردار رشت، صدا وسیما، شهر رشت،مدیریت شهری ، شهروند،صدا وسیما Archives - صفیر گیلان
لزوم همکاری دو نهاد مدیریت شهری و صدا وسیما در راستای حل مشکلات شهروندان/شفاف سازی عملکرد حوزه مدیریت شهری رشت 19 آبان 1400
در نشست اعضای شورای و شهردار رشت با مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان تأکید شد:

لزوم همکاری دو نهاد مدیریت شهری و صدا وسیما در راستای حل مشکلات شهروندان/شفاف سازی عملکرد حوزه مدیریت شهری رشت

صفیر گیلان؛کارگرنیا با تاکید به اینکه با شفاف سازی عملکرد می توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم گفت: حمایت و اعتماد مردمی بزرگترین سرمایه حوزه مدیریت شهری است .