اعضای مجمع مشورتی نظام مسائل استان گیلان،مهندس حسنی مدیر مخابرات منطقه گیلان،مخابرات Archives - صفیر گیلان
دیدار مدیران و دبیران اعضای مجمع مشورتی نظام مسائل استان گیلان با مدیر مخابرات منطقه گیلان 14 آذر 1402
در راستای بالفعل نمودن ظرفیت‌های موجود استان،

دیدار مدیران و دبیران اعضای مجمع مشورتی نظام مسائل استان گیلان با مدیر مخابرات منطقه گیلان

جلسه معارفه و آشنایی با دبیران مجمع مشورتی نظام مسائل استان با حضور مدیران و دبیران مجمع مشورتی نظام مسائل استان و شهرستان رشت در دفتر مدیر مخابرات منطقه گیلان برگزار شد.